Välkommen till Futura Energi AB

Futura Energi hjälper dig med miljövänlig & prisvänlig energi som alla vinner på. Våra styrkor är främst två: Hög kompetens och högkvalitativa produkter. Vi säljer & installerar bara det som vi själva tror på!

Besök vår webbshop!

Äger du en industribyggnad? Är du lantbrukare? Begär en kostnadsfri offert för att minska dina energiutgifter och säkra ditt oberoende!

Begär offert

Solceller och solenergi

Med hjälp av solceller och solljus kan du producera egen el att använda i hushållet eller företaget, och tack vare att utvecklingen inom solel gått väldigt snabbt framåt de senaste åren så kan även vi här i ”gråa norden” skörda solenergi året om. Bäst effekt dock fås mellan mars och oktober.

Paneler med solceller placeras (i regel) på bostadens tak och fångar upp solens energirika fotoner. Energin omvandlas till likström i solcellerna och med hjälp av en växelriktare omvandlas sedan likströmmen till växelström som går att använda för hushållsel i bostaden.

Får du ett överskott av el så delas denna automatiskt med elnätet, så att inget ska gå till spillo. Solel låter inget, kräver minimalt underhåll och stör inte där de sitter på taket - det är den smidigaste tänkbara lösningen för ren el.

Fantastiskt väder med solen rakt på en solcell anläggning

Den estetiska faktorn

Det är många som oroar sig över den estetiska faktorn med solceller. Kanske bor man i ett gammalt hus med vackert tak, eller i något helt nybyggt där man inte vill förstöra harmonin. Futura Energi är direktimportör av LGs solpaneler, som finns i ett mycket snyggt, helt homogen svart utförande. Lägg därtill att LG solceller är av högsta kvalitetsklass och med en högre effektgrad än sina konkurrenter - då är valet lätt! Även om man har ett känsligt läge eller tak. Naturligtvis är glaset matt, så att man minimerar störande reflektioner. Givetvis tillhandahåller Futura Energi även ändra märken av kiselbaserade solceller av monokristallin typ för estetiskt tilltalande solcellsinstallationer. Om man istället vill ersätta tätskiktet på taket med solceller, helt eller delvis går det nu utmärkt tack vare det Schweiziska ramsystemet Solrif. Mycket elegant!

Man kan även placera solceller på marken eller på byggnadsfasaden. Processen för att sätta upp solceller på markställning har blivit mycket enklare och billigare. Det är idag ett fullgott alternativ till att ha solceller på tak.

Ett lönsamt alternativ

Förutom att solceller ger helt ”ren” energi som ger noll skadlig miljöpåverkan, så är den i ett större perspektiv också prismässigt lönsam. Både företag och privatpersoner kan göra en lönsamhetsberäkning med hjälp av ett verktyg som Energimyndigheten erbjuder helt gratis. Installationen av solpaneler en initial investering, men som alla bra investeringar märker man snart hur den betalar av sig. För att inte tala om hur skönt det är att helt skuldbefriat kunna njuta av ren el i hemmet. Begär offert

Är du installatör, elektriker eller återförsäljare och söker en partner för kompletta solcellsanläggningar? Kontakta oss! Vi ger bra support och goda rabatter! Du måste vara nöjd för att dina slutkunder skall vara nöjda.

Kisel

Jinko solar logga.

Futura Energi säljer både Mono- och Polykristallina solceller. Jinko är en av världens fem största tillverkare av solceller och solpaneler. Mycket god kvalité, som matchas av konkurrenskraftiga priser! Nu har de även öppnat fabriker i Portugal.
Webbshop för Jinko
Jinko Poly-kristallin solpanel

LG loggo

LG är solcellernas Bentley! Kvalité och estetik i skön union! Vill du ha det bästa är LG solceller ditt självklara val!
Webbshop för LG

Bruk-bet solar logga

BrukBet tillverkar sina solceller i Polen.

 • God kvalitet
 • Förmånliga priser!
 • Kort leveranstid!

Webbshop för Brukbet
BrukBet Poly-kristallin Solpanel
BrukBet Mono-kristallin Solpanel

Inom kort kommer vi att introducera fler paneler av bra tillverkare!
Optimerad kisel

Optimerad kisel i vår webshop!

Fördelar med Jinko Maxim-optimerade solceller

 • Skuggtolerans – Även om du har skuggor kan du nu installera solceller
 • Designfrihet – Solcellerna kan ligga i många olika vinklar och riktning
 • Fritt val av växelriktare – Man kan välja vilken växelriktare som helst!
 • Inga Hot-Spot – Hållbarhet över tid
 • Ingen PID – Hållbarhet över tid
 • Inga by-pass dioder – Hållbarhet över tid
 • Tätare radplacering på mark eller platta industritak tack vare förbättrad skuggtolerans

Webbshop för Jinko (Optimerad kisel)
Tunnfilm

Tack vare de egenskaper som är listade nedan, producerar tunnfilmssolceller i de flesta lägen mer energi än kiselpaneler, när de väl sitter på tak eller markställning. Trots att de har en lägre effektgrad än solpaneler av kristallint kisel.

Du kan följa vår demonstrationsanläggning och dess produktion i realtid och se vad den faktiskt levererar: EviShine

Du finner fler installerade anläggningar under fliken Referenser


Fördelar med tunnfilm

 • Hög skuggtolerans
 • Hög effekt även molniga dagar
 • Hög produktion även om ej i söderläge
 • Temperaturstabil – hög effekt även varma sommardagar
 • Estetiska – de är helt svarta och matta
 • Hög kvalitet

Nackdelar med tunnfilm

 • Högre pris/watt än vanliga polykristallina solceller
 • Högre pris/watt än vanliga monokristallina solceller (men samma pris/watt som optimerade, helt svarta monokristallina solceller)
 • Annan storlek på paneler – innebär ibland att man måste använda fler montageställningar


Futura Energi erbjuder


Solar Frontier logga.

CIS tunnfilm ifrån Japan. Världens största tillverkare av CIS tunnfilm. Mycket hög kvalitet!
Webbshop för Solar Frontier

Solar Frontier logga.

CIGS tunnfilm från USA. Bra effektgrad och hög kvalitet.
Webbshop för Stion

Stion

Amerikansk CIGS-tunnfilm. Givetvis helt svart, vilket gör denna solcell till ett givet val där installationen skall vara snygg att titta på! En favorit bland arkitekter!

Hur fungerar solceller?

Solen skickar ut ljus i form av energirika fotoner. I solcellerna omvandlas denna energi till elektrisk ström som likström (DC). Denna ström omvandlas till växelström (AC) av en växelriktare för att vi ska kunna använda strömmen i hemmet. Så länge du själv har en elkonsumtion, går din solcellsproducerade el in i ditt hus för förbrukning. Men om du producerar mer el än du för tillfället använder, matas denna ström ut på elnätet. Du får betalt för den ström du skickar ut på elnätet. Hur mycket beror på vem som är din elleverantör. Produktionen är som högst mellan mars och oktober. Elproduktionen är helt tyst och kräver väldigt lite underhåll.

Ofta förekommande frågor om Solceller

Vad är solceller gjorda av?

Svar: De solceller som Futura Energi säljer är av typ tunnfilm och består av Koppar, Indium och Selen. Därför kallas även dessa solceller för CIS (Copper, Indium, Selenium). Det ljusomvandlande skiktet i de flesta andra celler består av kisel. Givetvis är de inkapslade i härdat, matt glas med en rigid ram av svart aluminium.

Solceller är fula!

Svar: Tunnfilmsolceller har en homogen svart yta och det yttre härdade täckglaset är matt, vilket gör att man inte störs av reflektioner.

Är solceller miljömässigt tillverkade?

Svar: Solar Frontiers tunnfilmsolceller är tillverkade i ytterst automatiserade fabriker i Japan. Jämfört med kisel celler, går det åt väldigt lite råmaterial vid framställning av tunnfilmsceller. Inom mindre än ett år har en panel producerat mer el än vad som gick åt att producera panelen. Våra CIS-paneler är dessutom RoHS (Restriction of Hazardous Materials) certifierade (EU krav märkning av produkter). Panelerna innehåller inga tungmetaller eller farliga plaster.

Måste solceller sitta på taket?

Svar: Solceller måste inte sitta på ett tak, utan kan också sättas på fasader eller på marken.

Kan jag montera solceller på olika typer av hustak?

Svar: Ja, solceller kan monteras på det flesta typer av tak.

Sitter panelerna kvar under en storm?

Svar: Ställningen som solcellerna sitter i är väl förankrad i ditt tak. Den och panelerna sitter lika säkert som ditt befintliga tak. Eftersom panelerna sitter ca 8-10 cm över befintligt tak kan luft och vind strömma fritt under dem.

Vad är skillnaden mellan solceller och solfångare?

Svar: Solceller omvandlar solens energi till el som används i ditt hem eller säljs till din el-leverantör. Solfångare omvandlar solens energi till värme. Denna värme används för att värma vatten som du sedan använder i ditt hem. I duschen, i vattenburna element eller vattenburen golvvärme.

Varför skall jag investera i solceller?

Svar: Solen kommer att lysa! Du kommer att få garanterad avkastning på din investering! Du säkrar en stor del av din elförsörjning för 40 år framöver når du placerar solceller på ditt tak. Du blir dessutom oberoende av elprisets svängningar.

Vad händer när det blir strömavbrott?

Svar: Växelriktaren som matar in strömmen i ditt hus, eller ut på nätet slutar att fungera vid strömavbrott pga av säkerhetsskäl. Om reparationsarbete behövs på elnätet någonstans, får ingen el matas in på nätet. Det går att bygga ett eget nät med batterier och speciella växelriktare. Om du är intresserad av att installera denna typ av anläggning till ditt hus eller fritidshus – kontakta oss!

Vad behövs för tillstånd att producera egen el?

Svar: En elektriker måste göra en ”föranmälan” till din nätägare. Vi förser den behörige elektrikern med de data och fakta hen behöver för att fylla i blanketten korrekt.

Hur mycket el genererar solceller?

Svar: Dagens solceller har en verkningsgrad på mellan 13-15%, beroende på panel. Men denna går ständigt upp. Med andra ord: av solens energi kan solcellen förvandla 13-15% till användbar el. Elproduktionen beror på var i landet du bor, takets riktning (mot söder) och lutning, samt ev skuggning. Tunnfilmspanelen är dock mycket mindre känslig för skuggning, medan kiselpanelen är väldigt känslig för skuggning. Rakt söderläge är bra, men inte nödvändigt. En konstellation av öst- och västtak ger en bra avkastning och en lång produktionsdag.

Hur mycket yta behöver jag?

Svar: Tumregler för effekt, yta och effektutbyte

Effekt
3 kW
6 kW
10 kW
30 kW

Yta solceller
22 m²
43 m²
72 m²
217 m²

Energiproduktion/år
3 000 kWh
6 000 kWh
10 000 kWh
30 000 kWh

Ligger inte Sverige för långt norrut för att det skall vara idé med solceller?

Svar: Nej! Solinstrålningen i södra Sverige och längs kusterna (långt upp i Norrland) är mycket god. I Södra Sverige är den jämförbar med stora delar av central Europa. Malmö har en solinstrålning på 1012 kWh/m2. Karlstad har en solinstrålning på 976 kWh/m². Kramfors har en solinstrålning på 894 kWh/m².

Vad är kWp?

Svar: Enheten kWp står för kilowatt peak och mäter toppeffekten som en solpanel kan producera under standardiserade optimala förhållande. Dessa är 25 grader paneltemperatur, 30 graders lutning mot söder, 1 000 W instrålning per m².

Finns det bidrag för att investera i solceller?

Svar: Man kan ansöka om statligt stöd ifrån Länsstyrelsen. 30 % för företag och 20 % för privatpersoner. Stöd ges på hela investeringskostnaden, dvs både arbetskostnad och material. Stödet skall gälla fram till 31 december 2016. Men bara så länge de avsatta pengarna räcker. Vi är givetvis behjälpliga med att fylla i ansökan om statligt stöd!

Kan jag få ROT-avdrag för installation av solceller?

Svar: Du får ROT-avdrag för halva arbetskostnaden på installationen. Dock max 50 000kr/år och person. Installation och betalning måste ske på samma år. ROT-avdrag och statligt stöd från Länsstyrelsen går inte att kombinera, men man kan göra ROT-avdrag medan man väntar besked om statligt stöd och efter beviljat stöd betala tillbaka ROT-avdraget.

Vill du se hur vår demonstrationsanläggning fungerar?

Svar: Här kommer du till en sida som registrerar hur anläggningen arbetar.

Läs gärna den här artikeln om vår demonstrationsanläggning.

Här finns en jämförande utredning som visar på effekten hos solceller från Solar Frontier.

Vi erbjuder helhetslösningar

Futura Energi erbjuder helhetslösningar för solenergi till såväl privatpersoner som företag. Vi har specialiserat oss på de solceller som vi anser vara de mest produktiva på marknaden idag. Våra kunniga tekniker och elektriker hjälper till från början till slut, med just det som du har behov av.

Välkommen att kontakta oss så hjälper vi dig att komma igång med att använda solen som energikälla – en insats för såväl miljön som din privatekonomi. Det ska vara lätt att ställa om till en fossilfri energikälla!

Vi erbjuder:

 • Projektering och detaljplanering
 • Ritningar och beräkningar för bygglov
 • Ansökan om bidrag till anläggningen
 • Installation
 • Driftsättning
 • Teknisk support


Inte övertygad om solceller?

Om du investerar i solceller idag så säkrar du majoriteten av din elförsörjning för nästan ett halvt sekel framöver, samtidigt som du inte behöver oroa dig över elbolagens prismässiga berg- och dalbana.

Om du önskar kostnadsfri offert på en komplett, nyckelfärdig solpanelsanläggning, vänligen fyll i kundunderlaget (tryck på knappen begär offert nedan) och skicka!

Begär offert