I samarbete med Implementa Hebe AB
Solcell: Solar Frontier SF170-S | Växelriktare: Delta RPI M8A | Taklutning: 45° | Riktning: 180°

image

10 jan 2014