I samarbete med Implementa Hebe AB, Lund
8,2 kWp | Solcell: 48 st Solar Frontier SF170-S | Växelriktare: Delta RPI M8A | Riktning: 180° | Taklutning: 45° | Driftsatt: 2016-09-08

image

8 sep 2016