Om oss

Claes Odelberg

Order- och Installationsansvarig & försäljning


Telefon: 0414 - 75 90 16
Certifikat

My Håkansson

Försäljning & Projektledare


Telefon: 0768-78 55 83
Certifikat

Erik Englert

VD, försäljning


Telefon: 0414-75 90 18
Certifikat
Futura Energis styrka ligger i hög kompetens och produkter av högsta kvalitet. Vi levererar solpaneler med maximal prestanda som resulterar i bästa möjliga effekt för våra kunder. Välkommen till en ljus framtid!

Hur vi startade

Futura Energi började med Niklas Knöppels (tekniker & sjöingenjör) egenintresse för solel. Ett engagemang grundat i både miljö och ekonomi. Solelmarknadens olika paneler gicks igenom. Valet föll till slut på den japantillverkade CIS-tunnfilm panelen ifrån Solar Frontier.

Solpaneler installerades på den egna gården och driftsattes i november 2012. När panelerna visade sig vara 10 % mer produktiva än konkurrerande paneler, föddes iden om att sprida de goda resultaten till fler hushåll och fastigheter. Futura Energi startades våren 2013.

Vintern 2013 förstärktes företaget med Mikael Johansson. Efter 17 år inom kärnkraftsindustrin, varav flertalet i utlandet, önskade Mikael producera energi på ett miljömässigt sett bättre vis. De båda kompletterar varandra väl, då Mikaels styrka ligger inom personal- och kundrelaterade frågor, såväl som tekniska. Niklas styrka finns inom tekniskt långsiktiga och hållbara system.

Våren 2014 tillfördes ytterligare en komponent i form av Erik Englert. Erik har en Magisterexamen inom ekonomi. Tillika är han både byggnadstekniker och snickare. En teoretiker, såväl som praktiker!

Claes Odelberg kom till företaget 2016 och tog då lagerhanteringen till en ny nivå. Claes har en lång bakgrund inom IT-utveckling. Men då Claes även har en lantbrukarbakgrund, fann han sig i en naturlig försäljningsposition till detta kundsegment.

2016 växte Futura Energi mycket och sortimentet av solpaneler och övrig materiel ökade kraftigt.

Elektrikern Jonas Bergkvist knöts till företaget under 2017. Under detta år tillförde även My Håkansson ett nytt försäljningsområde i centrala Skåne.

2018 övergick Niklas Knöppel och Mikael Johansson till Solelgrossisten som är en renodlad grossist inom solenergibranschen.

Kärnverksamheten är kvar! Inriktningen mot nöjda solelkunder i Skåne!

Futura Energis styrka ligger i hög kompetens och produkter av högsta kvalitet. Vi levererar solpaneler med maximal prestanda som resulterar i bästa möjliga effekt för våra kunder.Välkommen till en ljus framtid!