Om oss

Claes Odelberg

Lager- och IT-ansvarig
& försäljning


Telefon: 0707-22 22 25
Certifikat

My Håkansson

Försäljning & Projektledare


Telefon: 0768-78 55 83
Certifikat

Niklas Knöppel

Teknisk support
och produktutveckling


Telefon: 0702-46 20 95
Certifikat

Mikael Johansson

Försäljningsansvarig och
affärsutveckling


Telefon: 0733-34 36 27
Certifikat

Erik Englert

Installationsansvarig
och försäljning


Telefon: 0709-45 44 45
Certifikat
Futura Energis styrka ligger i hög kompetens och produkter av högsta kvalitet. Vi levererar solpaneler med maximal prestanda som resulterar i bästa möjliga effekt för våra kunder. Välkommen till en ljus framtid!

Hur vi startade

Futura Energi började med Niklas Knöppels (tekniker & sjöingenjör) egenintresse för solel. Ett engagemang grundat i både miljö och ekonomi. Solelmarknadens olika paneler gicks igenom. Valet föll till slut på den japantillverkade CIS-tunnfilm panelen ifrån Solar Frontier.

Solpaneler installerades på den egna gården och driftsattes i november 2012. När panelerna visade sig vara 10 % mer produktiva än konkurrerande paneler, föddes iden om att sprida de goda resultaten till fler hushåll och fastigheter. Futura Energi startades våren 2013.

Vintern 2013 förstärktes företaget med Mikael Johansson (strålskyddstekniker). Efter 17 år inom kärnkraftsindustrin, varav flertalet i utlandet, önskade Mikael producera energi på ett miljömässigt sett bättre vis. De båda kompletterar varandra väl, då Mikaels styrka ligger inom personal- och kundrelaterade frågor, såväl som tekniska. Niklas styrka finns inom tekniskt långsiktiga och hållbara system.

Våren 2014 tillfördes ytterligare en komponent i form av Erik Englert. Erik har en Magister examen inom ekonomi. Tillika är han både byggnadstekniker och snickare. En teoretiker, såväl som praktiker!

Futura Energis styrka ligger i hög kompetens och produkter av högsta kvalitet. Vi levererar solpaneler med maximal prestanda som resulterar i bästa möjliga effekt för våra kunder.Välkommen till en ljus framtid!

Besök vår webbshop!