I samarbete med Implementa Hebe AB, Lund
5,25 Wp | Solcell: Solar Frontier 175 Wp | Växelriktare: Steca 4803 | Riktning: Söder | Taklutning: Platt tak | Evishinenamn: Danska vägen 74 | Driftsatt: Augusti 2017

image

21 aug 2017