Solceller, Solel, Solenergi, CIS

Solar Frontier, med tillverkning i Japan, är idag världsledande inom CIS/CIGS tunnfilm. En helt svart, estetisk tilltalande och miljövänlig panel, som är som klippt och skuren för det nordiska klimatet! Denna panel producerar mer under dåliga ljusförhållanden, tar upp ljus ifrån sämre vinklar och bredare spektrum av ljus/våglängder. Tillsammans är dessa egenskaper en svårslagen kombination! Högre produktion, snygg och med trumfkortet miljövänlighet i alla led!

Bäst resultat – även under verkligt svåra förhållanden

Solar Frontier har under hela sin historia bedrivit omfattande forskning som resulterat i många banbrytande framsteg inom CIS-teknologi. Företaget har varit pionjärer inom solenergi sedan 1970, med ett överlägset kunnande när det kommer till forskning, utveckling och tillverkning.

Solar Frontiers totala kapacitet för tillverkning kan räknas i GW. PowerModules produceras vid Kunitomi-anläggningen i Miyazaki i södra Japan. De teknologiska framsteg som gjorts vid Atsugi Research Center (ARC) kan direkt överföras till serieproduktion tack vare att forskning och produktion bedrivs integrerat vid anläggningen. Forskningens resultat testas effektivt i en provanläggning som är en kopia av Kunitomi-fabriken. Atsugi Research Center är ett av världens mest moderna forsknings- och utvecklingscentra för solcellsteknologi.

Det var ett mycket stort och banbrytande steg när man skapade ett buffertskikt av zinkoxid, vilket gör att man nu helt kunnat eliminera kadmium ur produktionsprocessen. Dessa ojämförliga framgångar i forskningslaboratoriet är underlag för utvecklingen av våra produkter mot att leverera fler kilowatt-timmar under verkliga förhållanden.

Solar Frontiers moduler finns i klasser från 145 till 170 kW.

Högsta möjliga produktion

Om du skulle välja det kriterium som den ideala takinstallationen skulle motsvara, då skulle du förmodligen välja en installation som i söderläge, med en takvinkel som är bäst lämpad för att solljuset, oberoende av årstid, når denna. Omgivningen närmast installationen vore fri från skuggor, luften alltid ren och föroreningar som smuts, damm eller smog skulle undvikas. Slutligen, vädret skulle alltid vara soligt och kallt på grund av ovan nämnda villkor, eftersom höga solinstrålningsvärden och lägre temperaturer ger bäst förutsättningar för högsta möjliga energiproduktion.

Med andra ord: En ideal solcellsinstallation kommer alltid vara sällsynt. Det är för att det verkliga livet har sina egna villkor.

Tak lutar oftast mot öst eller väst. Träd, skorstenar eller byggnader sprider skuggor. Föroreningar finns i luften. Vädret varierar mellan höga temperaturer, dimma eller moln. Alla dessa faktorer påverkar!

Bäst avkastning även under extrema förhållanden

Det är här CIS-teknologins fördelar kommer in. Tack vare deras särdrag, även under extrema förhållanden, uppnår Solar Frontiers PowerModules hög effektivitet och därmed hög produktion.

Tack vare det goda beteendet under dåliga ljusförhållanden, fungerar CIS-paneler också mycket väl under den tidiga morgontimman, på kvällen, vid dimma eller molnigt väder.